FIRST UNITED METHODIST CHURCH
Sunday, May 19, 2019

Worship Schedules

    Worship Schedules for May
 
 
Liturgist  Beth C
Head Usher: Linda B
 
Ushers:                                                                      
May 5     Scott O Family/ Bill & Cathy N
May 12   Marty & Theresa P/ Dave & Mary H
May 19   Brian B Family/ Dave & Marilyn H
May 26   Frank & Sharon B/ Rob & Deb S
 
Saturday Evening Worship
May 4     Larry R & Kathy R
May 11   Roger & Janet G
May 18   Brian B & Rhonda J
May 25   Larry $ & Kathy R  
 
Nursery
May 5     Tanya C
May 12    Cindy S
May 19    Sharon B
May 26    Beth C
  
Audio Visual Team:
May 5     Cormac K
May 12   Eli C
May 19   TBA (Need Volunteer)
May 26   Maggie H
 
Acolytes:
May 5     Katie & Libby S
May 12   Patrick & Kerry K
May 19   Nora K & Wyatt P
May 26   Aiden & Audru S
 
Sunday Morning Snacks:
May 5     Brooke G
May 12   Need Volunter
May 19   Cindy S
May 26   Tara C